Szakmai beszámoló az EFOP-5.2.2-17-2017-00107 azonosítójú “Kulturális intézmények és civil szervezetek szakembereinek együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért” pályázathoz

2018. február 23-án, Békéscsabán került sor projektindító értekezletünkre, amelyen az együttműködési partnereink számára megtörtént a pályázat bemutatása, az előttünk álló események felvázolása, és az együttműködési megállapodások aláírása. Így jelen voltak, mind az Asociata FIDEM Egyesület (Nagyszalonta), az Erdélyi Magyar Ifjak (Csíkszereda), a Gordius Plus NO. (Nagykapocs) és a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) képviselői. Az Oriens 2000 alapítványt a szakmai vezető és a szakmai asszisztens képviselte, így az alkalmon összesen 10 fő volt jelen.
Másnap, február 24-én került sor az első műhelymunkára, melynek témája a következő volt: A kultúra és ifjúság területén lévő társadalmi kihívások és azok kezelésének hazai és nemzetközi gyakorlatának általános megismerése, innovációk, szakmai fejlesztések bemutatása, szakpolitikai helyzete.

A műhelymunka kezdetén Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a jelenlévő hazai és határon túli szakembereket, majd Réth Katalin, szakmai vezető mutatta be Békéscsaba városát, az Oriens 2000 alapítványt és a pályázatot. Ezt követően az együttműködő partnerek mutatták be városukat, és az általuk képviselt szervezetet. A műhelymunka folyamán két előadást is hallhattunk: Herczeg Tamás – szociológus, ifjúságkutató – a közelmúltban lezajlott békéscsabai ifjúságkutatás eredményét ismertette, így feltárta a jelenlévők előtt az ifjúság kulturális életét befolyásoló tényezőket; valamint Varga Tamás – Békéscsaba Megyei Jogú Város Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályának osztályvezetője – mutatta be a város középtávú ifjúsági koncepcióját és cselekvési tervét, így a műhelymunka résztvevői betekintést nyerhettek abba, hogy miként zajlik Békés megye székhelyén az ifjúsági munka szervezése.

A fórumbeszélgetésen történt eszmecsere után, a műhelymunka zárását követően, határon túli partnereinkkel ellátogattunk a szomszédos településre, Gyulára, hogy ne csak Békéscsaba, hanem a környék kulturális értékeit is minél jobban megismerjük. Ezért tekintettük meg többek között a gyulai Almásy – kastélyt, illetve a várat. Másnap a tanulmányút zárásaként a békéscsabai Csabapark rendezvényközpont meglátogatására került sor. Véleményem szerint sikeresen alakítottuk ki a hétvége során az együttműködés feltételeit, valamint megvalósult a tervezett eszmecsere, és mindannyian gazdagodhattunk emberileg és szakmailag egyaránt.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.