9. műhelymunka beszámolója

2019. május 6-7-e között került sor a pályázatunk keretében lezajló kilencedik műhelymunkára és a hozzá kapcsolódó tanulmányútra. A már megszokott köszöntőt követően Molnár Tamás, civil és ifjúsági ügyekért felelős tanácsnok, önkormányzati képviselő mutatta be azt, hogy Székesfehérváron az ifjúsági szolgáltatás fejlesztése miként próbál reagálni a XXI. század kihívásaira. Megtudtuk, hogy Székesfehérvár jelenét mind a mai napig meghatározza, hogy jellegzetesen ipari város volt, és a rendszerváltás után kulturális téren meglehetősen lassan indult be a fejlődés, de szerencsére már vannak jó programok annak ellenére, hogy a kulturális terek még mindig fejlesztésre szorulnak. A város ifjúsági és kulturális életét nagyban meghatározza az, hogy a megyeszékhelyen több, mint 20.000 középiskolás és 1900 egyetemista tanul, és szerencsére ezt a helyi önkormányzat sem hagyja figyelmen kívül. Ennek példája a hatékonyan működő diáktanács, amely hidat képez az önkormányzat és az oktatási intézmények között. Az önkormányzatnak sikerült elérnie, hogy legyen minden iskolában egy diákmunkát segítő pedagógus, így nagy támogatást élvez a diáktanács munkája. Kifejezetten jó kezdeményezésnek tartom, hogy több olyan egy napos diákfesztivál van a városban, amelyre a diákok maguk választhatják meg az előadókat, így jó arányban vesznek részt a rendezvényen, mert valóban érdekli őket az esemény. Molnár Tamás beszélt arról is, hogy a településen több olyan tehetségkutatót szerveznek, amely önmagában nem csupán tehetségkutató, hanem általuk mentorálás és csapatépítés történik, valamint utána külön figyelnek arra, hogy a résztvevők sok lehetőséget kapjanak a fellépésre, arra, hogy minél több helyen megmutathassák tehetségüket. A városvezetés számára kiemelten fontos az oktatás támogatása, ezért van lehetősége a középiskolás diákoknak számítógéppel támogatott egyéni pályaorientációs tanácsadásra. Ezt azért alakították ki, mert megfigyelték, hogy a diákok nem jól választanak szakmát, ezért a felsőoktatás első évében sok intézményelhagyó van. Ezen  programmal ezt próbálják megelőzni. Szintén az oktatás támogatása céljából létrehozták az Alba Innovár központot, ahol az iskolások testközelből találkozhatnak a legmodernebb technikákkal, és ki is próbálhatják azokat. Mindezen lehetőségek mellett pedig különböző ösztöndíjprogramokkal is segítik a diákok életét, fejlődését.

Ezután Szépvölgyi Ákos, a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Előadását hallhattuk arról, hogy léteznek-e XXI. századi kompetenciák, és, ha igen, melyek ezek? Abban szerencsére elég hamar sikerült megegyeznünk, hogy a megváltozott világ bizony megváltozott kompetenciákat igényel. A 21. századi készségeket 3 csoportra oszthatjuk: alapkészségek, kompetenciák és jellembeli kvalitások. Míg az első kettő tanítható, addig a harmadik nem tanítható, csak támogatható. Ezen készségeket több helyen sajátítjuk el: a családban, az iskolában és egyéb közösségekben. A felnőttek hatnak a gyermekekre, és pont ezért fontos, hogy a felnőttekkel is foglalkozzunk, őket se hagyjuk magukra. Két készségről beszélgettünk részletesebben. Az egyik a STEM készségek (természettudományos készségek) voltak, míg a másik a vállalkozói készségek. A természettudományos készségekkel kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy nem az ismeretek bemagolását jelenti ennek az előtérbe helyezése, hanem azt, hogy törekedjünk arra, hogy fejlesszük a gyermekek természettudományos gondolkozási képességét. A vállalkozói készségek pedig azért külön jelentősek, mert ezeket a diákok tartják fontosnak a jövőjük alakítása szempontjából. A jelen helyzet azt mutatja, hogy egyre inkább arra törekednek, hogy a maguk urai legyenek, és ők alakíthassák a saját munkájukat is.

A tanulmányút keretében igyekeztük megismerni Székesfehérvár jelentősebb pontjait, kulturális értékeit. Megtekintettük a Koronázó Bazilika Romkertjét, az Országalmát és a Városház teret, a Bory-várat, az Árpád fürdő épületét, a Szent István Székesegyházat, és ellátogattunk az Alba Innovárhoz is. A tanulmányút által a saját szemünkkel láthattuk és közvetlenül tapasztalhattuk meg azt a fejlődést, amelyről az előadásokban is hallhattunk. Székesfehérvár számos kihívással néz szembe, de azt gondolom, jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy felülkerekedjen rajtuk.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.