12. műhelymunka – Záró műhelymunka – Szakmai beszámoló

2019. november 25.-én Békéscsabán került sor a projekt keretében megvalósuló utolsó műhelymunkára, amelyen a pályázati partnerek mellett a helyi ifjúság- és közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek vettek részt. A műhelymunka témája: „A projekttevékenységek és a kutatás eredményei alapján szakpolitikai ajánlások előkészítése”. Az esemény adta lehetőséggel élve összefoglaltuk a közel 2 év alatt szerzett tapasztalatokat, majd az eredményeket, jógyakorlatokat értékelve, ismetettük és javaslatokat fogalmaztunk meg a jelenlevőkkel együtt, hogyan is növelhető az ifjúság közéleti szerepvállalása napjainkban.

A műhelymunkán elhangzottak alapján, a következőket sikerült megfogalmazni:

1. Az ifjúság helyzete olyan gyorsan változik, hogy mire a szakemberek felismerik a változást, talán már késő is reagálni rá, így eszerint nem feltétlenül szükséges hosszú távú ifjúsági koncepciót kidolgozni. Ezzel ellentétes vélemény is megfogalmazódott ugyanakkor, vagyis az ifjúság közösségi életbe való integrálásához elengedhetetlen a hosszú távú, előrelátó ifjúsági koncepció.

  1. Nagyon fontos, hogy a fiatalok tisztába legyenek  városuk ifjúsági koncepcióval, és annak tartalmával. Talán nem véletlen az sem, hogy több település választotta azt a megoldást, hogy az ifjúság nyelvezetére „lefordították” az ifjúsági koncepciót, így  az közérthető és könnyen emészthető számukra.
  2. Megszívlelendő jó gyakorlat, hogy a különböző helyi fesztiválokon külön helye, szekciója van a fiataloknak, ők választhatják ki az előadó(ka)t, így talán nagyobb kedvvel vesznek részt az eseményen.
  3. Fontos szempontként fogalmazódott meg, hogy a helyi tömegközlekedés minősége, a Start-up vállalkozások, és a fiatal családok lakhatásának támogatása is nagy hatással lehet egy település megtartó erejére.
  4. Elengedhetetlen egy jó Diák Önkormányzat (DÖK) ahhoz, hogy a diákok a későbbiekben otthonosan mozogjanak a közügyekben.
  5. Szem előtt kell tartani azt a tendenciát, hogy felerősödik a kortárs segítők szerepe.
  6. Talán csökkenti a korosztályra jellemző érdektelenséget, ha az önkormányzat engedi, hogy a helyi DÖK beleszóljon a fiatalokat érintő kérdések megvitatásába.
  7. Szintén a felelősségérzet növekedését segíti elő az alulról jövő kezdeményezések támogatása.
  8. Az ország, település elhagyása szempontjából marasztalóak lehetnek a baráti kapcsolatok, ezért az olyan programokat kellene támogatni, ahol a közösség tagjai jobban megismerhetik egymást, közelebb kerülhetnek egymáshoz.
  9. Követendőnek láttuk azt a székesfehérvári példát, hogy számítógéppel támogatott egyéni pályaorientációs tanácsadáson vehetnek részt a középiskolás diákok.
  10. Új közösségi tér kialakítása előtt ajánlatos igényfelmérést végezni a siker érdekében.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.