7. műhelymunka szakmai beszámolója

A műhelymunkán a Partiumi Keresztény egyetemet Árgyelán Tímea és Zakota Zoltán képviselték. A programon az Oriens2000 Alapítvány részéről Fazekas Lili szakmai asszisztens és Szente R. Katalin  szakmai vezető vettek részt.

A műhelymunka során három előadást hallgathattunk meg. Az első előadó Fróna Katalin, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ módszertani csoportvezetője volt. Prezentációja során bemutatta, hogy az ifjúság hogyan találhatja meg a helyét és a szerepét egy multifunkciós kulturális központban. Előadásából megtudhattuk azt is, hogy Szolnok városa milyen lépéseket tett annak elősegítésére, hogy a fiatalok társadalmi szerepvállalása erősödjön. A részt vevők egyetértettek abban, hogy rendkívül tetszetős, példamutató az a kapcsolat, mely a helyi önkormányzat és  a városi diákönkormányzat részéről kialakult. Minden évben beszámolót, munkatervet és értékelést kérnek tőlük, és igen komoly, a diákságot is érintő témákat vetnek fel számukra, azok megtárgyalására, véleményezésére. Elvük, hogy azok szóljanak bele a döntésekbe, akiket az adott téma valójában érint és a vélemény nyilvánításon túl, a kérdésekre adott válasz kapcsán szükséges feladatok végrehajtói is a diákság legyen. A helyi tapasztalatok alapján azt a következtetést tudtuk levonni, hogy sok kulturális központ az épület adottságai miatt (komoly, hivatalos, felnőttes megjelenés, berendezés, stb.) nem otthonos a fiatalok számára, nem érzik lazán, kényelmesen benne magukat, ennél fogja nem is nyitottak a kulturális központok által hirdetett programokra.

Dr. Csilleiné Mága Erika, az Együtt, Egy-másért egyesület képviselője és az Aba-Novák Agora módszertani munkatársa, a roma származású fiatalok közösségfejlesztéséről tartott előadást. Beszámolt arról, hogy a közösségfejlesztő alkalmakon milyen programokat biztosítanak a fiatalok számára. Nagyon fontos program a példaképek bemutatása, hiszen ha a fiatalok találkoznak egy roma származású hírességgel, egy olyan emberrel, aki már komoly eredményeket mutathat fel a saját életében, megfogalmazódik bennük, talán ők is képesek minderre. Igen is van lehetőségük kitörni abból a miliőből, amiben vannak. Nagyon jó volt látni, hogy ez a közösség is megtapasztalta már azt, a jó példa ragadós és jöttek vissza már olyan helyi hősök, példaképek előadni, akik korábban hallgatók voltak. A foglalkozások alkalmával volt már smink- és frizura tanácsadás, a cigány kultúrát népszerűsítő és hagyományokat ápoló programok, drámapedagógiai foglalkozások, amelyek azért is olyan fontosak, mert a hátrányos helyzetű gyerekek nehezen fejezik ki magukat. Erika külön is nagy figyelmet fordít arra, hogy ezeken a foglalkozásokon elfogadó légkörben lehessen „tabu témákról” is beszélni, hiszen sok esetben otthon, vagy a gyermekek baráti körében ezek nem kerülhetnek szóba. Fontos szerepe van még az egyesületnek a tájékoztatásban, hiszen sok támogató pályázatról, sok olyan lehetőségről, amely segítséghez juttathatná a gyerekeket, nem is értesülnek, de az egyesület által ezeket ki tudják használni. Véleményem szerint követendő az előadó azon meglátása, mely szerint a gyerekek jobban vigyáznak egy közösségi térre, egy teremre, épületre, jobban a sajátjuknak érzik, ha a kialakításában, megteremtésében ők is aktívan részt vesznek.

A kötetlen eszmecsere előtt a napot Kozákné Kovács Ildikó, a Szertelen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület titkárának előadása zárta. Ildikó felhívta a figyelmünket arra, hogy milyen súlyos probléma is a fiatal generáció körében a növekvő alkohol-, cigaretta-, és drogfogyasztás. Egyesületükkel ezért a szabadidő szervezett eltöltésére kínálnak lehetőséget a számtalan klubfoglalkozással és programmal (pl. keresztény klub, angol klub, PS klub, sok önkénteskedés lehetősége stb.). Nagyon jó gyakorlatnak tartom, hogy mielőtt az egyesületüknek helyetadó teret kialakították volna, felmérést végeztek a fiatalok körében, mire is van igényük valójában. Örömmel tapasztalták, hogy igen is, a fiatalok között is van igény olyan terekre, helyekre, ahol tilos az alkoholfogyasztás.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.