HÍREINK – Elkészült a Módszertani összegzés és ajánlás

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00107 azonosítójú „A kulturális intézmények és civil szervezetek szakembereinek együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért” című európai uniós forrásból  megvalósuló projekt keretében elkészült az együttműködés módszertani és szakmai összegzése és szakmai ajánlásokat is tartalmazó szakértői tanulmány. A pályázat szakmai tervében szereplő feladat ellátására beszerzési eljárás keretében három a témában jártas szakértőt kértünk fel árajánlat beadására. A beérkezett ajánlatok közül legelőnyösebb szakértői díjat kérő Hajnal Edit közművelődési szakembert kértünk fel megbízási szerződés keretében a feladat ellátásra. A megbízási szerződés 2019. szeptember 2-i aláírását követően a felkért szakértő folyamatosan együttműködött a projekt szakmai munkatársain túl a külföldi partnereinkkel, a nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás tapasztalatainak és a jó gyakorlatok leírására felkért négy szakértővel, valamint a kutatási zárójelentés elkészítő kutatókkal. A közel 20 hónap eredményeit figyelembe véve a tanulmány kitér a tapasztalt jó gyakorlatok alapján ajánlást is megfogalmaz az ifjúsággal foglalkozó szakemberek, civil szervezetek részére.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.